Category: Paripatra

Show Posts in

Vadh Ni Badli Karva Babat Junagadh District

Vadh Ni Badli Karva Babat Junagadh District : Gujarat Primary Sikshan Niyamak Dhvara Karvama Aavel Paripatra Mujab 31/8/2013 Ni Sthiti Ae Setup Taiyar Kari Vadh Padta Shikshako Ni Badli Karva Hukam Karvama Aave Chhe. 31/8/2013 Mujab Taiyar Karvama Aavela Setup Mujab Diwali Vacation Ma Vadh Ghat Camp Pura …

Government Recruitment Ma Age Limit Niyat Karva Babat

Government Recruitment Ma Age Limit Niyat Karva Babat : Gujarat Government General Administration Department Paripatra Date: 29/09/2012 Mujab Niche Mujab Ni New Jogvai Karvama Aave Chhe. 1. Je Bhrtima Fakt Graduation Layakat Ni Jogvai Hoy Ane Mahattm Age Limit 28 Year Niyat Karvama Aavel Hoy Tevi Tamam Jagyana Bharti …

31 August Sthitiae Setup Taiyar Karva Babat

Gujarat Primary School Ma Student And Teacher Sankhya Pramane Mahekam- Setpu Taiyar Karvama Aave Chhe. Pahela Aa Setup 31 October Na Aadhare Taiyar Karvama Aavtu Hatu Pan Gujarat Primary Education Department Gandhinagar Niyamak Date: 11/09/2013 Paripatra Mujab Aa Vakhate Vadh-Ghat Camp Mate Nu Mahekam 31 August Sthitiae Setup Taiyar …

Regular Salary Ma Samavava Babat Junagadh District

Jilla Shikshan Karyalay Jilla Panchayat Junagadh Dhvara Date 25/10/2013 Na Roj Vidhyasahayak Tarike Kam Karta Sikshako Ne Be Year Santoshkarak Kamgiri Ane Nivruti Thi Thayel Jagyao Same Regular Salary Ma Samavava Babat Junagadh District Mate Paripatra Karavama Aavel Chhe. Download PDF File: Click Here Regular Salary Ma Samavava …

Porbandar District Badali Wala Teacher Ne Chhuta Karava Babat

Niyamak Dhvara Karvama Aavel Paripatra Bad Porbandar District Na Dpeo Porbandar District Badali Wala Teacher Ne Chhuta Karava Babat No Paripatra Date: 28/10/2013 Na Roj Karvama Aavyo Chhe. Aa GR Anusar Unalu Vacation Ma Thayel Camp Darmiyan Jilla Fer Ke Ektarafi Karavel Mitro Ne Vahivati Karano Sar Chhuta Karvama Aavya …

Badali Thayel Sikshako Ne Chhuta Karava Babat

Badali Thayel Sikshako Ne Chhuta Karava Babat Niyamk Shri Ae 28/10/2013 Na Roj Paripatra Karel Chhe. Click Here Download Paripatra   Badali Thayel Sikshako Ne Chhuta Karava Babat : Gujarat Primary Education Department Gandhinagar Dhvara Date 28/10/2013 Na Roj Badali Thayel Sikshako Ne Chhuta Karava Babat No Paripatra …

Pragna Talim Time Table

Block Kakshani Pragna Talim Time Table Gujarat Primary Education STD 1 to 4  Ma Pragna Abhigam Dhvara Sikshan Apay Chhe. Nava Satra Mate Block Kaksha Ni Pragna Talim Nu Aayogan Karvama Aavel Chhe. Pragna Talim Date: 28/10/2013 to 29/10/2013 Pragna Talim Time: 11.00 am to 5.00 pm Pragna …