Category: Paripatra

Show Posts in

Vidhyasahayak Tabibi Pramanpatra Mukti Paripatra

Gujarat Government Dhvara Gujarat Ni Primary Schools Ma vidhyasahayak Bharti Karva Ma Aave chhe. Bharti Thaya Bad vidhyasahayak Ne Potani Fitness Ange Nu Pramanpatra civil hospital Mathi Lavvanu Hoy chhe. Aa Babate Porbandar Districts Dhvara Ek Navo Paripatra Karva Ma Aavel Chhe. Vidhyasahayak Tabibi Pramanpatra Mukti Paripatra : Aa Nava Paripatra Mujab vidhyasahayak Tarikeni …

BLO Vadtar Raja Paripatra All Districts

BLO Tarike Kamgiri Karta Sarkari Karmachari Mate BLO Vadrat Raja Paripatr.   Gujarat Government Education Department Dhvara Karvama Aavel 4/10/2013 Na Paripatra Mujab Koi Pan Government Karmchari Ne Jaher Raja Na Divse Kacheri Ma Faraj Upar Bolavvama Aave Tyare Niyam Anusar Malva Patr Vadtar Raja Aapva Ange No Aadesh Karvama Aavel …

Moghvari Vadharo Paripatra

Gujarat Government Finance Department Tharav Mujab Government Karmchari Ne Moghvari Bhaththa Ma 10% No Vadharo Jaher Karvama Aavel Chhe. Date 18/10/2013 Na Roj Thayel Moghvari Vadharo Paripatra Mujab Have Karmchario Ne Kul 90% Moghvari Chukvvani Raheshe. Navo Moghvari Dar Date 01/07/2013 Na Roj Thi Lagu Padashe. Moghavari Vadharo Paripatra : See …

HTAT Paripatra 1

Gujarat Government education Department Taraf Thi Date: 18/01/2012 Na Roj Thayel Tharav Mujab Gujarat Ni Primary School Ma Haed Teacher Class 3 Ni Post Ubhi Karvama Aavel Chhe. Download PDF File : Click Here HTAT Paripatra 1 : Primary School Ma Head Teacher Ni Post Ubhi Karvama Aavi …

CCC Exam Mathi Mukti Babat Ange Paripatra

Gujarat Government General Administration Department Dhvara Karavama Aavel CCC Exam Mathi Mukti Babat Ange Paripatra Mujab 55 Year Pura Karek Shikshako Ne CCC Exam Mathi Mukti Aapvama Aave Chhe. Download JPG File:  Page 1,  Page 2,  Page 3 Download PDF File: Click Here CCC Exam Mathi Mukti Babat Ange …

Vacation Talim Vadtar Raja Paripatra

SSA Antragat Yaer 2013/2013 Ma Vacation Tamim Nu Aayojan Karvama Aavyu Hatu Ane Aa Talim Lenar Darek Teachers Ne Vacation Talim Vadtar Raja Paripatra Mujab Prapt (Hak) Raja Malva Patra Thay chhe. Vacation Talim Vadtar Raja Paripatra : Download JPG File:  GR1  GR2 Government education Department SSA Antragat 2013/2014 …

Pitrutv Ane Prasuti Raja Paripatra

Primary Teachers Ne Job Darmiyan Malti Pitrutv Ane Prasuti Ni Rajao. Mahila Karmchari Ne Prasuti Ane Purush Karmchari Ne Pitrutv Ni Rajao Ange No Gujarat Sixan Vibhag No Paripatra Mujab Government Women Karmchari Ne 135 Day Ni Rajao Malva Patr Chhe. Jyare Purush Karmchari Ne Balko Ni Dekhrekh Mate …