Kheda Badli Camp 2014 Date Paripatra

Join our Whatsapp Group

Join our Telegram Channel

Uprokt Vishay Ange Janavvanu Ke Shikshan Vibhagna Kheda Jillani Shikshan Samiti Hastakni Primary School Na Teacher/ Vidhyasahayako Mate Badli Camp Samel Patrakna Schedule Pramane Rakhvama Aavel Chhe. Teni Vigato Niche Mujab Chhe. Kheda Badli Camp 2014 Date Paripatra Ni Tamam School Ma Tatkalik Jan Karvani Raheshe. Hajar Rahenar Candidate ae Paripatrama Samel Namuna Mujab Mangani Patrak Ane Pramanpatra Laine Aavvanu Raheshe. Camp Na Sthal Par Computer ni Vyavstha Sambandhit Adhikari Ae Achuk Karvani Raheshe. Talukavar Badli Camp Time Table Niche Mujab Chhe. Apang Ane Pati-patni case ma Janavel Certificate Jode Lavvana Raheshe.

Download Kheda Badli Camp 2014 Date: Click Here

Kheda Badli Camp 2014 Date Paripatra :

Kheda Badli Camp 2014 Date Paripatra

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.