Day: December 1, 2020

Show Posts in

Khatakiy Tapas Margadarshika Book 2020 PDF Download

Khatakiy Tapas Margadarshika Book 2020: Gujarat Rajy Seva (Shist Ane Apil) Niyamo, 1971 Ni Jogvaio Lagu Padti Hoy, Teva karmchario Sambandhma Hath Dharvani Thati Shikshatmak Karyvahi Angeni Vividh Jogvaio/ Suchanao Vakhatovakhat bahar Padvama Aavel Chhe. Khatakiya Tapasni Karyvahine Saral Bhashama Samjavava Mate Sa.Va.Vi, Tapas Ekam Dhwara “Khatakiy Tapas …