Khatakiy Tapas Margadarshika Book 2020 PDF Download

Join our Whatsapp Group

Join our Telegram Channel

Khatakiy Tapas Margadarshika Book 2020: Gujarat Rajy Seva (Shist Ane Apil) Niyamo, 1971 Ni Jogvaio Lagu Padti Hoy, Teva karmchario Sambandhma Hath Dharvani Thati Shikshatmak Karyvahi Angeni Vividh Jogvaio/ Suchanao Vakhatovakhat bahar Padvama Aavel Chhe. Khatakiya Tapasni Karyvahine Saral Bhashama Samjavava Mate Sa.Va.Vi, Tapas Ekam Dhwara “Khatakiy Tapas Mateni Margdarshika” Namni Book Year 1993 Ma Prasidhdh Karvama Aavel Hati. Aa Book Prasidhdh Thaya Bad Gujarat Rajy Seva (Shist Ane Apil) Niyamo, 1971 Ma Samayantare Sudhara Karine Ketlik Navi Jogvaio Dakhal karvama Aavel Chhe. Temaj Niyamoni Vadhu Jan Arthe Tharavo/ Paripatro Pan Prasidhdh Karvama Aavel Chhe.

Year 1993 Ni Margdarshikama Ullekhit Ketlak Tharavo/ Paripatro Rad Thayel Chhe. Temaj Year 2020 Ma Mumbai Mulki Seva Niyamo Ma Sudharo Karine Gujarat Mulki Seva Niyamo, 2020 Prasidhdh Karvama Aave Chhe. Aathi, Aa Niyamoni Joigvaiono Khatakiy Tapasni prakriyama Yathayogya Rite Upyog Thay Te Hetune Pan Dhyanma Rakhi “Khatakiy Tapas Mateni Margdarshika” Ne Adhyatan Karvani Jaruriyat Upasthit Thayel Hati.

Khatakiy Tapasni Kamgiri Sathe Sanklayel Adhikari/ Karmchario Niyamoma Thayel Sudhara Temaj Prasidhdh Thayel Tharavo/ Paripatroni Suchanathi Vakef Thay Te Hetune Najar Samaksh Rakhine Aa Pustika Adhyatan Karvama Aavel Chhe. Adhyatan Karel Khatakiya Tapas Book Niche Aapel Link Parthi Download Kari Shako Chho.

Khatakiy Tapas Margadarshika Book

Khatakiy Tapas Margadarshika Book 2020

Book Name Khatakiy Tapasni Karyvahi Mateni Margdarshika – 2020
Published By Samany Vahivat Vibhag
State Gujarat
PDF Link Download Here
Other Acts and rules Click Here

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.