Vidhyasahayak Tabibi Pramanpatra Mukti Paripatra

Join our Whatsapp Group

Join our Telegram Channel

Gujarat Government Dhvara Gujarat Ni Primary Schools Ma vidhyasahayak Bharti Karva Ma Aave chhe. Bharti Thaya Bad vidhyasahayak Ne Potani Fitness Ange Nu Pramanpatra civil hospital Mathi Lavvanu Hoy chhe.

Aa Babate Porbandar Districts Dhvara Ek Navo Paripatra Karva Ma Aavel Chhe.

Vidhyasahayak Tabibi Pramanpatra Mukti Paripatra :

Vidhyasahayak Tabibi Pramanpatra Mukti Paripatra

Aa Nava Paripatra Mujab vidhyasahayak Tarikeni Bharati Ma Tabibi Pramanpatra Mukti Aapvama Aave Chhe. vidhyasahayak Tarike Nimnuk Pamta Nava Karmcharine fitness Pramanpatra Raju Karvanu Hoy chhe Aa Ange GCSR-2002 Ma Thayel Jogvai Anusar Je vidhyasahayak Rajinama Bad Pun Niyukti Pamela Vyaktiae Temni Agau Ni Seva Par Raju Karel Tabibi Pramanpatra Raju Kari Shake Chhe. Ane Tene Navu Tabibi Pramanpatra Mukti Aapvama Aave Chhe.

Aa Jogvai Mujab Aava Kissa Ma Je vidhyasahayak Agau Nu Tabibi Pramanpatra Raju Kare to Te Pramanpatra Kacheri ae Many Rakhvanu Raheshe. Aava Kissa Ma Navu Tabibi Pramanpatra Lavvanu Kahi Shakashe Nahi.

Tabibi Pramanpatra Mukti :

Porbandar Districts Dhvara Karva Ma Aavel Aa Paripatra vidhyasahayak Mitro Ne Khub Upyogi Sabit Thashe. Have Ek Var karmchari Tarike Tabibi Pramanpatra Raju Karya Bad Te Nokri Ma Thi Rajinamu Aapi Biji Nokri Vakhate Tej Tabibi Pramanpatra Many Rakhvama Aavshe.

22/10/2013 Na Roj Jilla Sixan Samiti Porbandar dhvara uprokt paripatra karvama aavel chhe. je paripatra tamam Jilla ma thay to nava niyukt vidhyasahayak mitro ne tabibi pramanpatra mathi mukti mali shake chhe.

2 Comments

  1. amit mori June 20, 2014
    • Tapan Patel June 21, 2014

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.