Primary Teacher Vacation Talim Time Changed Paripatra 28-5-2014

Join our Whatsapp Group

Join our Telegram Channel

Date 3 June to 7 June Darmiyan Yojanar 5 Divasiy Shikshak Sevakalin Talim Time Ferfar Karva Babat Circular

Uprokt Vishay Anvaye Janavvanu Ke 4 Divasiy Bin Pargna And 5 Divasiy Pragna Talim Yojanar Chhe. Jeno Time 11.00 to 5.00 Nakki Karel Hato. Jeni Jan Vacation Padta Pahela Tamam Jillao Marfate School Teachers Ne Jan Karvama Aavel Chhe. Parantu Halna Samaye Rajyma Garmi Nu Vatavaran Hovathi Talimna Baporna Samay Na Badle Savare 7.00 to 12.30 No Rakhvama Aave Chhe.Talimna Badlel Samay Anusar Talim Samaypatrak Ma Ferfar Kari Mokli Aapnar Chhe.

Primary Teacher Vacation Talim Time Changed Paripatra 28-5-2014

Primary Teacher Vacation Talim Time Changed Paripatra 28-5-2014

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.