Gujarat Primary Teachers Exam – Shikshak Sajjata Exam – Paripatra 06/03/2018

Join our Whatsapp Group

Join our Telegram Channel

Gujarat Primary Teachers Exam – Shikshak Sajjata Exam – Paripatra 06/03/2018

गुजरात राज्यनी प्राथमिक अने उच्च प्राथमिक शालाना शिक्षको माटे सज्जता सर्वेक्षण करवा बाबत गुजरात सरकार शिक्षण विभाग परिपत्र तारीख 6-3-2018 मुजब बदलाता समयमा शिक्षको नवा अभ्यासक्रम अने नवा प्रवाहोथी सतत सज्जता केलवे ते हेतुथी तेनी सिध्धिनु मापन थाय अने तेनाथी आगलनी प्रगति थाय तेवी अपेक्षा रहे छे. आ माटे समस्याओंना कारणों जाणी तेना माटे उपचारात्मक कार्यक्रमो हाथ धरी शकाय ते माटे प्राथमिक तेमज उच्च प्राथमिक विभागमा कार्य करता शिक्षकोनी सज्जतानी चकासणी करी तेओने वधारे सज्ज करवा भविष्यना प्रशिक्षण कार्यक्रममा ते समाविष्ट थई शके ते हेतुथी Gujarat Primary Teachers Exam (Shikshak Sajjata Exam) योजवानी सरकारश्रीनी सक्रिय विचारणा हेठल हती.

पुख्त विचारणाने अंते गुजरात राज्यनी प्राथमिक अने उच्च प्राथमिक शालाना शिक्षको माटे Gujarat Primary Teacher Exam लेवा अंगे ठराव करवामा आवे छे वधु माहिती माटे निचे आपेल परिपत्रनो सम्पूर्ण अभ्यास करो.

Shikshak Sajjata Exam Paripatra 06-03-2018

Gujarat Primary Teachers Exam

Shikshak Sajjata Exam

Download Gujarat Primary Teachers Exam Circular PDF : Click Here 

Updates 22-03-2018

Shikshak Sajjata kasoti news

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.