गरीब सवर्ण ज्ञातिओने अनामत आपवा हिलचाल – न्यूज़ रिपोर्ट

गरीब सवर्ण ज्ञातिओने अनामत आपवा हिलचाल – न्यूज़ रिपोर्ट

नोकरीमा अनामतने लईने गरीब सवर्णोंनी मांगनी संतोषवामा आवे तेवी शक्यता. राष्ट्रीय पछात पंचे आपेला शुभ संकेत. अनामत आपति वेलाऐ व्यवसाय अने आवकने आधार गणवामा आवशे.

गरीब सवर्ण ज्ञातिओने अनामत आपवा हिलचाल - न्यूज़ रिपोर्ट

 

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.