Gujarat Government 1 Year Ma 60000 Bharti Karshe – Kale Mahatvani Jaherato Ni Sambhavna

Gujarat Government 1 Year Ma 60000 Bharti Karshe – Kale Mahatvani Jaherato Ni Sambhavna

गुजरात सरकार 1 वर्षमा 60000 कर्मचारीनी भरती करशे – काले महत्वनी जाहेरातोनी संभावना: समग्र देशमा सौ प्रथम वखत गुजरातना मुख्यप्रधान विजय रूपाणी ट्वीटर टाउनहोलनो कार्यक्रम आगामी २३ सप्टेम्बरना रोज योजानार छे. जेमा महत्वनी जाहेरातो थई शके छे जेम के आगामी त्रण वर्षमा सरकारी कचेरीमा भरती, फिक्स पगार मा वधारो अने फिक्स पगार समयमा घटाडो वगेरे.

Gujarat Government 1 Year Ma 60000 Bharti Karshe

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.