BLO Vadtar Raja Babat Paripatra

Join our Whatsapp Group

Join our Telegram Channel

BLO Vadtar Raja Babat Paripatra :

BLO Vadtar Raja Babat Paripatra

page 2

Download PDF File: Click Here

 

Government Education Department Gandhinagar Date: 04/10/2013 BLO Tarike Faraj Bajavata Government / Non Government Primary, Secondary, Higher Secondary Temaj Any Karmcharione Jaher Raja Na Divase Chuntani Sambandhi Faraj Bajavva Badl Vadtar Raja Manjur Karva Babat No Paripatra Karvama Aavel Chhe.

Aamukh Mujab Koi Pan Sarkari Karmcharine Jaher Rajana Divase Kacherima Faraj Upar Bolavvama Aave Tyare Niyamanusar Malvapatra Vadtar Raja Aapva Angeno Aadesho Karvama Aavel Chhe.

BLO Vadtar Raja Babat Paripatra Ma Niche Mujabni Suchanao Aapvama Aavel Chhe:

  1. Karmchari Ae 3.30 Kalak Ke Tethi Ochha Samay Mate Prantu 2.00 Kalak thi Ochha Nahi Tetli Faraj Bajavel Hoy To Addha Divas Ni Ane 3.30 Kalak Thi Vadhare Samay Mate Aakha Divani Vadtar Raja Malvapatra Thashe.
  2. Aa Vadtar Raja Je Te Calender Year Ma Bhogvi Levani Raheshe. Nava Year Thi Baki Raheli Raja Lapes Ganashe.
  3. Ek Sathe Fakt Ek J Vadtar Raja Manjur Kari Shakashe.
  4. Aa Rajane Nitamit Raja, Parchuran Raja Ke Any Rajaoni Sathe Aagal-Pachhal Jodi Shakashe.

Aa Paripatra Thaya Pachhi Sikshak Ane Karmchari Jagat Ma Aanad Ni Lagani Chhavai Gai Chhe.

No Responses

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.