Pagar Bhaththa Ni Samaysar Chukavani Karva Babat Paripatra 02-05-2014

Join our Whatsapp Group

Join our Telegram Channel

Pagar Bhaththa Ni Samaysar Chukavani Karva Babat Paripatra 02-05-2014

Sachivalay Nana Vibhag Dhwara Rajy Sarkarna Adhikari/Karmchario Na Pagar Bhaththani Chukavani E-payment Marfate Chukavava Amli Banavavama Aavel Chhe. Adhikario/Karmchario Ne Temno Pagar Samaysar Thay Tena Mate Jaruri Pagar Bil Raju Kare Ane Any Karyvahi Samay Maryadama Raju Kare Te MAte Dhyan Dorvama Aavyu Chhe.

Date 17/04/2014 Na Paripatrani Suchana Anisar Pagar Bilo Dar Month Ni 23 Tarikh Pahela Rahu Karvana Raheshe.

 

Pagar Bhaththa Ni Samaysar Chukavani Karva Babat Paripatra 02-05-2014

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.