Primary Teachers Vidhyasahayak Pasethi Rashtriy Hit Sivay Ni Kamgiri Nahi Leva Babat Paripatra

Join our Whatsapp Group

Join our Telegram Channel

Primary Teachers Vidhyasahayak Pasethi Rashtriy Hit Sivay Ni Kamgiri Nahi Leva Babat Paripatra

Primary Teachers Vidhyasahayak Pasethi Rashtriy Hit Sivay Ni Kamgiri Nahi Leva Babat Paripatra

Download Circular PDF File: Click Here

Download Paripatra JPG File: Page 1, Page 2

RTE 2009 Ni Jogvai Mujab Primary Teachers/Vidhyasahayk Pasethi Rashtriy Hit Mate Jaruri Hoy Te Sivayni Bin Shaikshanik Kamgiri Nahi Leva Ange Jaruri Suchnao Aapvama Aavel Chhe.

Primary Teachers/Vidhyasahayak/CRC/BRC/URC Vagere Ne Je Kamgiri Sopi Shakay Tema Vasti Gantri, Aapati Samaye Rahat Kamgiri Tatha Sthanik Svarajyni Sansthao, Rajy Vidhansabha Tatha Sansad Election Sambandhit Farjono Samavesh Thay Chhe. Aa Sivay Matdar Yadi Sudharna Vagere Kamgiri Raja Na Divase Ane Shikshan Na Kalako Na Sivayna Kalakoma Sopi Shakashe.

Upar Mujabni Suchnaonu Palan Karva Aathi Tamam Sambandhit Adhikarione Janavvama Aavel Chhe.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.