परिणाम ऊँचु लाववा धो. 8 बाद परीक्षा – धो. 9 मा आवता विध्यार्थीओने पोतानु नाम लखता पण आवडतू नथी

परिणाम ऊँचु लाववा धो. 8 बाद परीक्षा – धो. 9 मा आवता विध्यार्थीओने पोतानु नाम लखता पण आवडतू नथी

राज्यमा शिक्षणनु स्तर प्रतिदिन कथलतू जाय छे जेनी असर धो. १० अने १२ ना परिणाम पर जोवा मले छे. परिणाम सुधारवा आचार्य संघे धो. ८ बाद परीक्षा लेवानु सुचन कर्यु छे.

8 board exam

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.