Full Pay Mate CCC Exam Ni Mudat Babat Official Paripatra Date 23-10-2015

Full Pay Mate CCC Exam Ni Mudat Babat Official Paripatra Date 23-10-2015

Gujarat Government Samany Vahivati Vibhag Date 23-10-2015 Na Paripatra Mujab Full Pay Thaya Thi 2 Varsh Ma CCC Exam Pass Karvani Raheshe. Je Karmchari 2 Varsh Ma CCC Exam Pass N Kari Shake To Teva Karmchari Ne Tatkalik Asarthi Chhuta Karvana Raheshe. Ane Aava Karmchari CCC Exam Pass Kare Tyare Temne Pravartana Hakk Na Rakshan Vina Sevama Parat Lai Shakashe.

Full Pay Mate CCC Exam Ni Mudat Babat Official Paripatrapage 2page 3

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.