BLO ne 16-04-2015 thi 16-06-2015 Darmiyan Karel Kamgiri Ni Vadtar Raja Nahi Male Paripatra

Join our Whatsapp Group

Join our Telegram Channel

BLO ne 16-04-2015 thi 16-06-2015 Darmiyan Karel Kamgiri Ni Vadtar Raja Nahi Male Paripatra

Subject: BLO Dhwara Karvama Aavel Kamgiri Badal Prapt Raja Jama Karva Babat… (Matdar Yadi Sudharna Antargat date 16/04/2015 thi date 15/06/2015 sudhina samay darmiyan karel BLO dhwara karvama aavel kamgiri na badlama prapt raja jama karvani raheti nathi ke any koi labh aapvana raheshe nahi.

Note: BLO ne yerly Rs. 5000/- Uprant Vadharana Rs. 2500/- khas manad vetan uchchk dhorane chukvashe.

BLO ne 16-04-2015 thi 16-06-2015 Darmiyan Karel Kamgiri Ni Vadtar Raja Nahi Male Paripatra

blo raja jama nahi karva babat

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.