Aras Paras Jillafer Arji Swikarva Babat Paripatra 8-8-2013

Join our Whatsapp Group

Join our Telegram Channel

Aras Paras Jillafer Arji Swikarva Babat Paripatra 8-8-2013 :

Aras Paras Jillafer Arji Swikarva Babat Paripatra 8-8-2013

Shikshan Vibhagna Date: 23/05/2012 Na Tharav Anvaye Uchch Prathmik Shikshak/Vidhyasahayak Ane Prathmik Shikshak/Vidhyasahayak Ni Badli Angena Nava Niyamo Bahar Padvama Aavel Chhe. Jema Prakrach (Chh) Aras-paras Badliona Niyamona Niyam-2 ma ‘Aras-paras Badli Mate Sambandit Jilla/Nagar Shikshan Samiti Ne 31 March Sudhi Badlini Arji Karvani Raheshe. 31 March Na Roj Arji Karti Vakhate 5 Year Purn Karela Hova Joishe. Te Mujab Jogvai Karvama Aavel Chhe. Jillafer Badli Ni Arji Karva Ichhchhuk Shikshako Dhwara Sadar Niyamma Darshavel Samay Maryadama J Arji Karva Aapna Jillana Shikshakone Suchna Aapvama Aave Chhe.

More Update Connect With www.gujinfo.com

One Response

  1. JITESH PRAJAPATI October 28, 2015

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.